ჩვენს შესახებ

რადიო „ბათუმის“ მფლობელი ჰოლდინგ „მედ ეფემია“. ჰოლდინგი 2013 წლიდან არსებობს და (რადიო ბათუმის გარდა ) ის ოთხ რადიო სადგურს აერთიანებს. ჰოლდინგის რადიოარხები საქართველოს 12 ქალაქში მაუწყებლობს.

სტუდია

56855374_2557558877606347_3045026706424332288_o

 

57056172_2557559104272991_2948351863084285952_o

 

დაფარვის არეალი

dafarvis areali BATUMI

 

ლიცენზია

batumi B199 _

 

შესაბამისობის დეკლარაცია

 

shesabamisobis-deklaracia-MEDFM-1

 

 

werili 61 muxli MEDFM

 

 

MEDFM wliuru angarishi 2018_Page_1

 

MEDFM wliuru angarishi 2018_Page_2

 

Tvitregulirebis meqanizmi - komisiss sheqmna